Ontmoetingscentrum Viversel VZW Huurovereenkomst

Westlaan 194 3550 Heusden-Zolder

KBC 735-1471142-28

Deze overeenkomst behandelt de verhuring van een zaal in "De Vierseleer".

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de VZW Ontmoetingscentrum Viversel en de huurder.

HUURDER:

Naam:

Adres :

Telefoon:

LOKAAL:

Grote Zaal

Op datum van: ________

De huurder verklaart hiermee de gehuurde lokalen te gebruiken als  een goede huisvader en alle,

tijdens de gehuurde periode, aangebrachte schade te vergoeden aan de VZW Ontmoetingscentrum.

De huurder verklaart zich te houden aan het huishoudelijk reglement van "De Vierseleer".

De huurder verklaart zich akkoord om de overeengekomen huurprijs en de verbruikte goederen te

betalen.

De huurder ontvangt hierbij een prijslijst in verband met verhuur en verbruik.

In al de lokalen is sinds 01/01/2007 een algemeen rookverbod van toepassing. De huurder is

verantwoordelijk voor de naleving tijdens zijn of haar activiteit.

Uittreksel uit het huishoudelijk reglement.

-Deze overeenkomst wordt geldig vanaf het ogenblik dat het voorschot betaald is.

-Alle dranken worden afgenomen via de VZW. Enkel voor wijn kan een afwijking van deze

regel toegestaan worden. (zie prijslijst)

-De afrekening van de verhuring gebeurt tijdens de zitdag volgend op het gebeuren.

-De huurder is verantwoordelijk in geval van nachtlawaai.

-De huurder stelt zich in regel met Sabam en/of Billijke Vergoeding.

-Alle afspraken dienen gemaakt met de verantwoordelijke uitbating.

Voor akkoord. Datum: Viversel,.....202..

 

De verhuurder.                                                    De Huurder.

 

Laatst aangepast ( zaterdag 27 november 2021 07:39 )